Získejte na paruku příspěvek od pojišťovny

Překvapila Vás cena paruk? Snad Vás příjemně překvapíme tím, že následující pojišťovny na paruky přispívají!

Kdo má nárok?

Pojištěnci, kteří podstoupili nebo podstupují v rámci onkologického onemocnění léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů.

Kdo přispívá a kolik?

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (až 2000,-)
OZP - Oborová zdravotní pojišťovna (až 3000,-)
ZPŠ- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (až 4000,-) 
VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (až 1000,-)
ZPMV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (až 1500,-)
ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (až 2000,-)

Jak příspěvek získat?

VZP

Probíhá od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021. 

Podmínkou pro vyplacení příspěvku z fondu prevence je, že klient od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 neměl hrazenou paruku jako zdravotnický prostředek ze základního fondu zdravotního pojištění.

Příspěvek získá klient, který předloží do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP platební doklad o zaplacení paruky a čestné prohlášení o indikované léčbě: 

➡️ zde

Podrobné podnímky k čerpání příspěvků z fondu prevence:
 

➡️ zde


OZP 


Vyplníte Žádost o čerpání kreditu pro onkologicky nemocné klienty: 

➡️ zde

a doručíte na adresu: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 (Oddělení zdravotních programů)

Podrobné podmínky čerpání zdravotně preventivních programů OZP: 

➡️ zde


ZPŠ


Příspěvek je možné čerpat 1x za rok.

Vyplníte Žádost o příspěvek na zdravotní program: 

➡️ zde

a odevzdáte osobně nebo pošlete poštou. 

Podrobné podmínky proplácení a náležitosti dokladů: 

➡️ zde


VOZP


Pojištěnci, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocněníní mohou získat příspěvek ve výši až 1000,-. 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:
 1) on-line přes mobilní aplikaci 
 2) on-line přes webový portál 

Doložit musíte:
1) Doklad o zaplacení paruky
2) Čestné prohlášení ➡️ zde


Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VOZP najdete ➡️ zde


ZPMV


Příspěvek je poskytován pojištěncům, kteří jsou buď onkologičtí pacienti nebo pacienti s alopecií.

Žádost podávejte prostřednictvím:
1) Mobilní aplikace ZP211
2) Přes webový portál 
3) Osobně na pobočce


Doložit musíte:
1) Potvrzení od lékaře
2) Doklad o zaplacení paruky (ne starší než 2 měsíce)
3) Žádost o příspěvek ➡️zde


Specifické podmínky pro získání příspěvku naleznete ➡️zde


ČPZP


Příspěvek může být čerpán pojištěnci, kteří podstupují nebo podstoupili  v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií.

Žádost podávejte prostřednictvím:
1) Mobilní aplikace ZDRAVÍ V MOBILU
2) Prostřednictvím webového portálu ČPZP ➡️ zde
3) Zaslání poštou na adresu - Sídlo ČPZP, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava
4) Osobně  na pobočce

Doložit musíte:
1) Čestné prohlášení o indikované léčbě ➡️ zde
2) Občanský průkaz

3) Číslo účtu (průkazka, výpis z B.Ú. nebo mobilní aplikací)
4) Doklad o zaplacení paruky

Podrobné podmínky čerpání příspěvků najdete ➡️ zde