Získejte na paruku příspěvek od pojišťovny

Překvapila Vás cena paruk? Snad Vás příjemně překvapíme tím, že některé pojišťovny na paruky přispívají!

Kdo má nárok?

Pojištěnci, kteří podstoupili nebo podstupují v rámci onkologického onemocnění léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů.

Kdo přispívá a kolik?

VZP (až 2000,-)
OZP (až 3000,-)
ZPŠkoda (až 4000,-) 

Jak příspěvek získat?

VZP 

Probíhá od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2020 a dále bude pokračovat v roce 2021.

Podmínkou pro vyplacení příspěvku z fondu prevence je, že klient od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 neměl hrazenou paruku jako zdravotnický prostředek ze základního fondu zdravotního pojištění.

Příspěvek získá klient, který předloží do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP platební doklad o zaplacení paruky a čestné prohlášení o indikované léčbě: 

➡️ zde

Podrobné podnímky k čerpání příspěvků z fondu prevence:
 

➡️ zde

OZP 

O příspěvek lze žádat do 31.12.2020. 

Vyplníte Žádost o čerpání kreditu pro onkologicky nemocné klienty: 

➡️ zde

a doručíte na adresu: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 (Oddělení zdravotních programů)

Podrobné podmínky čerpání zdravotně preventivních programů OZP: 

➡️ zde

ZPŠkoda 

Příspěvek je možné čerpat 1x za rok.

Vyplníte Žádost o příspěvek na zdravotní program: 

➡️ zde

a odevzdáte osobně nebo pošlete poštou. 

Podrobné podmínky proplácení a náležitosti dokladů: 

➡️ zde